Postio

Postio cynnyrch

Mae’r cludiant safonol yn rhad ac am ddim!
Rydyn ni’n anelu at anfon eitemau sydd mewn stoc cyn gynted ag y byddwn ni’n derbyn eich archeb.  Mae’r cludiant rydyn ni’n ei gynnig am ddim yn cael ei bostio drwy’r Post Brenhinol - caniatewch 2-4 diwrnod gwaith ar gyfer cludiant.

Dychwelyd cardiau

Rydyn ni’n gobeithio’n fawr y byddwch chi wrth eich bodd â’ch cynnyrch. Fodd bynnag, os ydych yn anhapus, mae croeso i chi ddychwelyd yr eitemau atom ni o fewn 14 diwrnod gwaith i gael ad-daliad llawn neu i’w cyfnewid. Rhaid i bob eitem gael ei dychwelyd yn ei chyflwr gwreiddiol. Gwnewch yn siŵr fod y parsel wedi’i selio a'i becynnu’n dda a’ch bod wedi cynnwys manylion yr archeb a’r rheswm dros ei dychwelyd. Eich cyfrifoldeb chi yw trefnu a thalu am ddychwelyd cynnyrch ac rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cael prawf postio, oherwydd ni allwn gymryd y cyfrifoldeb os bydd eich eitem yn mynd ar goll neu’n cael ei difrodi yn y post.

Os yw’r nwyddau wedi’u difrodi, yn wallus neu’n anghywir, rhowch wybod i ni o fewn 24 awr o’u derbyn, naill dros y ffôn neu drwy neges e-bost ac fe wnawn ni ein gorau i’w newid. Rhaid i chi ddychwelyd nwyddau gwallus neu wedi’u difrodi atom, ynghyd â’r pecyn gwreiddiol, o fewn 7 niwrnod o’u derbyn.

Yn anffodus, ni allwn gynnig ad-daliad os bydd eich nwyddau wedi’u personoli. Os yw’r enw/cyfarchiad yn anghywir oherwydd camgymeriad ar ein rhan ni, neu os yw’r nwyddau’n ddiffygiol, gallwn gynnig ad-daliad llawn, neu newid yr eitem heb unrhyw gost ychwanegol i chi.

Mae’r cardiau cyfarch i gyd yn cael eu gwneud â llaw, ac felly mae’n bosibl y bydd y dyluniad/lliw ychydig yn wahanol i’r hyn sydd ar y wefan.   

Codir cost arbennig ar gyfer cludiant arbennig/ i wledydd tramor a chludiant tu hwnt i dir mawr Prydain - cysylltwch â ni i gael dyfynbris.

Gallwch wneud taliad diogel drwy ddefnyddio PayPal.